KULA SALİHLİ UNESCO GLOBAL JEOPARKI ORTA ASYA’DA JEOPARK KURMA ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

İlk defa 2013 yılında Global Jeoparklar Ağı’nın bir üyesi olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Türki Cumhuriyetlerin de ilk ve  tek UNESCO global jeoparkı olma özelliğini taşıyor.  Bu kapsamda üzerine düşen  vazifeyi özenle yerine getiren Kula Salihli Jeoparkı, Orta Asya’da Türk Cumhuriyetleri’nin  jeopark kurma çalışmalarına destek veriyor. Bilgi ve tecrübelerini Orta Asyalı yerbilimcilere aktarıyor.

Orta Asya ile ilk münasebetler ilk olarak Kırgız yerbilimcilerin UNESCO’ya göndermiş oldukları IGCP 727 projesi ile başladı. Bu proje kalkınmakda öncelikli ülkelerin yerbilimleri alanında geliştirilmesi, yerbilimlerinin popülerleştirilmesine yönelik yapılan bilimsel çalışmaların toplum ve paydaşlar ile paylaşılmasına destek veriyor. Kula Salihli UNESCO Global Jeoparkı 2020 yılı sonlarında UNESCO’ya gönderilen ve Kırgızistan’ın Batken Şehri çevresinde jeopark kurulmasını hedefleyen projenin paydaşı oldu.

Proje kapsamında 16-21 Eylül 2021 tarihleri arasında Kırgızistan’ın Batken şehrinde uluslararası workshop düzenlendi.   Batken Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası toplantıya,  Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye, Rusya, Almanya, Polonya, İrlanda gibi ülkelerden temsilciler katıldı.

IGCP  projesine jeokoruma, jeoparklar, Jeoparkların kurulma süreçleri gibi konularda destek veren Kula Salihli Jeoparkı toplantıda Prof.Dr. Tuncer DEMİR ve Doç.Dr. Ahmet Serdar AYTAÇ tarafından temsil edildi.  

Yerbilimleri ve jeoparklar konusunda önemli sunumların yapıldığı toplantıda Prof.Dr. Tuncer Demir Kula Salihli UNESCO Global Jeoparkını, Doç.Dr. Ahmet serdar Aytaç ise Jeoparkların sürdürülebilir kalkınma içerisindeki rolünü anlattılar. Toplantı  Batken Aday Jeoparkı potansiyel jeositlerini içeren arazi çalışması ile sonlandı.

Prof.Demir ve Doç.Dr. Aytaç Kırgızistan ziyaretleri esnasında  Batken Devlet Ünv. rektörü ve Kırgızistan Devlet Madencilik Üniversitesi (Kyrgyz State Mining University) rektörü ile temaslarda bulundular. Ziyaretler esnasında Kula Salihli UNESCO global Jeoparkı ile ilgili üniversiteler arasında işbirliğinin kurulması, Kırgısiztan’da potansiyel jeopark alanlarının belirlenmesi ve yeni Jeoparkların kurulması gibi konularda önemli kararlar alındı.  

Workshop sonunda Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı temsilcilerinin öneri ve yönlendirmesi ile uluslararası bir antlaşma imzalandı. Bu antlaşma ile Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, Yangan Tau UNESO Global Jeoparkı, Batken aday Jeoparkı, Kapadokya aday Jeoparkı, Isıkgöl aday jeoparkı, Kazakistan jeoparklar Milli komisyonu, Özbekistan Jeoloji Araştırma Kurumu, jeokoruma, Jeoparkların kurulması, geliştirilmesi, jeoturizm, eğitim, sürdürülebilir kalkınma gibi konularda işbirliği yapmayı karara bağladı. Antlaşmaya Kazakistan, Kırgısiztan, Özbekistan ve Tacikistan  için UNESCO Doğa Bilimleri Başkanı da gözlemci sıfatıyla imza attı.

Related Blog

Leave a CommentYour email address will not be published.