Village Architecture And Cisterns In Old Kollyda (Gölde)

Gölde (İncesu) Mahallesi, Jeoloji, tarih, kültür, mimari ve arkeolojinin kesiştiği ve etkileşime girdiği önemli bir noktadır. Gölde Mahallesi, 20. yüzyıla kadar Rumların yaşadığı yerdi. Tarihsel ve kültürel öneminin yanı sıra, karstik litolojinin kırsal mimari tarzı üzerindeki güçlü etkisini görmek mümkündür. Gölde Mahallesi, Kula’ya sadece 5 km uzaklıktadır.

Photo Gallery

Copyright @ 2020 All Rights Reserved to kulasalihligeopark.com.
en_US