Marmara Gölü

Doğu-batı uzunluğu 10-11 km, eni 3-5 km dolayında olan Marmara Gölü yaklaşık 56 km2 ’lik bir alan kaplar. Su yüzey alanına göre gölün derinliği 3-5 m, denizden ortalama yüksekliği ise 79 m’dir. Tektonik kökenli sığ bir göl olan Marmara gölüne 1951 yılında Gördes ile Kum çaylarının suyu yönlendirilmiştir. Gediz Nehri’nin suları da, Adala Regülatörü ile kontrol edilerek göle verilmeye başlanmıştır. Günümüzde Marmara Gölü’nün suları, Devlet Su İşleri’nin Aşağı Gediz Sulama Projesi kapsamında Ahmetli çevresindeki tarım alanlarının sulanmasında kullanılmaktadır. Göl, Menemen Ovası’nın sulamasına da katkı sağlamaktadır. Gölün güneydoğu kenarı set ile yükseltilmiş ve sulamada faydalanmak için bir regülatör yapılmıştır. Kış aylarında, Kum Çayı ve Demirköprü Barajı’ndan ilave su aktarılmakta, Marmara gölü regülatörü vasıtasıyla da zaman zaman Gediz’e su bırakılmaktadır. Marmara Gölü, Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından 2017 yılı içinde ulusal önem haiz sulak alan olarak tescil edilmiştir. Marmara Gölü birçok kuş türünün beslenme, barınma ve üreme sahası olması nedeniyle önemli bir sulak alan niteliğindedir. Türkiye Genelinde bulunan 421 kuş türünden 101’ine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan 39’unun yerli, 38’inin yaz göçmeni, 17’sinin kış göçmeni, 5’inin ise transit kuş olduğu tespit edilmiştir. Marmara Gölü Sulak Alanı Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde LR kategorisinde yer alan tepeli pelikanın üreme alanıdır. Göl aynı zamanda balık popülasyonları açısından da önemli bir yere sahiptir. Gölde Sazan (Cyprinus carpio), Sudak (Sander lucioperca), Has Kefal (Mugu cephalus) ve Alabalık (Salmo trutta) türlerine ait zengin balık popülasyonları mevcuttur. Gölden tutulan balıklar Gölmarmara ve Çevresi Su ürünleri üretim ve Değerlendirme Kooperatifi tarafından satışa sunulmaktadır. Marmara gölü ve çevresi bitki tür çeşitliliği açısından da önemli bir yere sahiptir. Sahada 5’i endemik olmak üzere 394 bitki türü bulunur.

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
tr_TR