Yunus Emre Ve Tabduk Emre’nin Kutsal Mezarı – Carullah Bin Süleyman Camii

Yunus Emre’nin hayatına ilişkin bilgiler henüz netlik kazanmamıştır fakat yapılan son araştırmalar bağlamında 1241-1321 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Yunus Emre, Tapduk Emre dergâhında yetişmiştir. Doğum yeri bilinmemektedir. On üçüncü yüzyılın ortalarına doğru Moğol istilası ve Selçuklu Devleti’nin yıkıldığı dönemde yaşadığı sanılıyor. Bu dönemin sarsıntı ve acıları Yunus’un eserlerinde derin izler bıraktı. Babasının adı İsmail. Medrese eğitimi gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. İran ve Yunan mitolojisiyle, tasavvuf tarihini inceledi. Hacı Bektaş ya da Sinan Ata’nın halifesi Taptuk Emre’nin dergahında hizmet etti. Tapduk Emre’nin düşüncelerini yaymak için Anadolu’yu dolaştı. Eskişehir Sarıköy, Manisa Kula ve Emreköy, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu ve Karaman’da, Azerbaycan’da ve daha birçok yerde 20 ye yakın adına yapılmış mezarlar vardır. Ama nerede öldüğü ve gömüldüğü kesin belli değildir.

Emre Mahallesi’nde bulunan bu camii 1547-1548 yıllarında yapılmış ve bir külliyenin parçasıdır. Öğrenci odaları, derslikler, aşevi ve hamamdan oluşan külliyeden sadece camii ayakta kalmıştır. Resimli Camii olarak da bilinen bu camii tam olarak bir hoşgörü örneğidir. Mezarları aynı mahallede bulunan ünlü İslam sufilerinden Tabduk Emre ve Yunus Emre de bu camiyi kullanmıştır. Caminini içindeki hat eserleri, Hattat Banazlı Mustafa Demni’ye aittir.

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
tr_TR