Çakırca Bazalt Sütunları

Sesli Anlatım
Burada gördüğünüz volkanik kayaçlar, Sarnıç Platosunun en kuzey ucunda bulunan Toytepe Volkanının yaklaşık olarak 1.260 milyon yıl önce faaliyete geçmesi sonucu çıkan lavların çevreye yayılması sonucunda oluşmuştur. Volkan bacasından ilk defa yüzeye çıkan lavlar başlangıçta yaklaşık olarak 800 oC sıcaklıkta iken, yaklaşık olarak bir asır süresince yavaş yavaş soğuyarak katılaşmışlardır. Bu zaman süresince, soğuma başlangıçta lavların yüzeyinde başlamış ve zamanla lav kütlesinin derinlerine doğru devam etmiştir. Bu soğuma lav akıntılarında hacim daralmasına bağlı olarak kasılma (daralma) ve büzülmelere sebep olmuştur. Bu durum başlangıçta, lav akıntıları üzerinde altıgen (heksagonal) tipte çatlak sistemlerinin gelişmesine ve zamanla bu çatlakların derinlere doğru uzanması şeklinde devam etmiştir. Sonuçta birbirine kenetlenmiş altıgen biçiminde bazalt sütunları oluşmuştur. Soğumaya bağlı kasılma ve daralmaların lav kütlesinin merkezi kısmında başlaması çevreye doğru eşit bir şekilde yayılması altıgen biçiminde bazalt sütunlarının oluşumunu sağlamıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar, altıgen biçiminde bazalt sütunlarının genellikle aynı kalınlıkta veya aynı jeokimyasal bileşime sahip lav akıntıları içerisinde geliştiğini ortaya koymuştur.

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
KEP ADRESİ: manisajeopark@hs01.kep.tr
tr_TR