Jeopark nedir?

Jeopark, yeryüzü şekilleri ve jeolojik özellikleri açısından uluslararası öneme sahip, koruma, eğitim ve sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bütüncül bakış açısıyla yönetilen sınırları belli coğrafi alanlardır. Jeoparklar, jeositlerin korunup gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan birer koruma alanı; aynı zamanda yöre halkının sosyal ve kültürel kalkınmasını hedefleyen birer sürdürülebilir kalkınma alanıdır. Jeomirasın korunmasının yanında Jeoparklar doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanımı, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve doğal afetlerle ilgili risklerin azaltması gibi konularda da toplumun bilinçlenmesini ve farkındalığının artırılmasını amaçlar.

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
KEP ADRESİ: manisajeopark@hs01.kep.tr
tr_TR