SESLİ ANLATIM

Jeosit, yerkürenin jeolojik- jeomorfolojik geçmişinin delillerini oluşturan, bilim, eğitim, kültür, manzara ve peyzaj açısından öneme sahip, korunup gelecek kuşaklara bırakılması gereken oluşumlardır.  Jeositler  çoğunlukla doğal olay ve süreçler sonucu oluşurken, bir kısmı da yerin jeolojik-jeomorfolojik özelliklerinin etkisi ile şekillenen insan yapısı unsurlar olabilir.  Kaya toplulukları, fosil yatakları, mineral yatakları, önemli jeolojik-jeomorfolojik yapılar, volkanik şekiller, meteor çukurları, yeryüzü şekilleri, eski maden yatakları, höyük ve tümülüsler jeosite örnek verilebilir.  Söz konusu alanlar yerel, bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası öneme sahip olabilir.

Son Jeopark Haberlerli

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
KEP ADRESİ: manisajeopark@hs01.kep.tr
tr_TR