Doğal Jeositlerimiz

Kula Divlit Volkanik Park

Kula Divlit Volkanik Park

Kula Divlit Volkanik Park, Kula-Salihli Jeoparkı’nın doğu kesiminde, Kula ilçe merkezinin kuzeydoğusunda yer alır

Kurşunlu Çayı Vadisi

Kurşunlu Çayı Vadisi

Kurşunlu çayı kaynağını Bozdağlar’ın yüksek kesimlerinde Bozdağ Mahallesinin kuzeyinde kırkoluk pınarlarından alır.

Adala Kanyonu

Adala Kanyonu

"Hermos Kanyonu" olarak da bilinen Adala volkanik kanyonu, Demirköprü Barajı ile Salihli ilçesinin Adala mahallesi arasında 5 km boyunca uzanmaktadır.

Çakırca Bazalt Sütunları

Çakırca Bazalt Sütunları

Çakırca bazalt sütunları, Sarnıç Platosunun en kuzey ucunda bulunan Toytepe Volkanının yaklaşık olarak 1.260 milyon yıl önce faaliyete geçmesi sonucu çıkan lavların çevreye yayılması ve belli alanlarda oldukça kalın lav örtüsü oluşturması sonucunda oluşmuştur.

Evciler Şist

Evciler Şist

Evciler köyü civarında Menderes Masifinin örtü şistlerine ait metamorfik kayaçlar gözlemlenir. Bu kayalar genellikle mikaşist, kuvars-muskovit şist, kuvarsit şist, granatlı şist, klorit şist gibi ince taneli kayalardan oluşmakta olup yaşları 300 milyon yıldan fazladır.

Tabak Deresi Dev Kazanları

Tabak Deresi Dev Kazanları

Bozdağların zirve kesimlerinden kaynağını alan Tabak Çayı’nın aşağı kesimlerinde derenin boyuna profilinde mevcut bulunan eğim kırıklığına bağlı olarak oluşmuş farklı seviyelerde birbirine oldukça yakın 3 adet dev kazanı bulunmaktadır.

Kısık (Mağara) Deresi Antik Taş Ocakları

Kısık (Mağara) Deresi Antik Taş Ocakları

Kısık Deresi’nin aşağı çığırlarında antik dönemde kullanıldığı anlaşılan mermer ocağı bulunmaktadır. Söz konusu alan Sardes şehrinin 3 km güneyinde yer almaktadır.

Tmolos Depoları Üzerindeki Hidrotermal Alterasyon

Tmolos Depoları Üzerindeki Hidrotermal Alterasyon

Tmolos depoları Bozdağların kuzey yamaçları boyunca kesintisiz bir kuşak halinde uzanır. Bu depolar kendi içerisinde faylar ile kesilmiş ve basamaklanmış olup, depolar üzerinde fay zonları boyunca çıkan suların etkisine bağlı hidrotermal alterasyon görülür.

Acısu Ofiyolitleri

Acısu Ofiyolitleri

Ofiyolit okyanusal kabuk ile onun altında bulunan üst mantoyu oluşturan kayaçların bir bölümü olup yakınsayan veya ıraksayan levha haraketleri yükselerek su yüzeyüne yükselmiş ve çoğunlukla kıtasal kayaçlar arasına yerleşmiş kayaçlardır.

Tmolos Depoları

Tmolos Depoları

Bozdağların kuzey etekleri boyunca doğu-batı uzunluğu kabaca 110 kilometreyi bulan dolgu depoları uzanır.

Kurşunlu Kaplıcaları

Kurşunlu Kaplıcaları

Türkiye’nin en önemli 15 jeotermal alanından birisidir. Kurşunlu deresinin aşağı çığırlarında bulunan alan, İzmir Ankara yolu üzerinde olup önemli bir termal turizm sahasıdır.

Kula Peri Bacaları

Kula Peri Bacaları

Kula-Salihli Jeoparkı’nda Peribacaları yağmur damlası erozyonu, yüzey erozyonu ve yumuşak tabaka içierisinde gelişen tunel/borulanmanın (piping) ortak etkisine bağlı olarak oluşmuştur.

Marmara Gölü

Marmara Gölü

Marmara Gölü, Ulusal Sulak Alan Komisyonu tarafından 2017 yılı içinde ulusal önem haiz sulak alan olarak tescil edilmiştir. Marmara Gölü birçok kuş türünün beslenme, barınma ve üreme sahası olması nedeniyle önemli bir sulak alan niteliğindedir..

Üfürük Jeotermal Kaynağı

Üfürük Jeotermal Kaynağı

Üfürük Jeotermal Alanı, Çamur Hamamı ile Gökköy arasında yer almaktadır. Alanda, mineral içeriği yüksek su çıkışı ve kışın gözle görülebilen karbondioksit ve hidrojen sülfür gazı çıkışı olmakta, kaynaklara bu nedenle Üfürük kaynakları adı verilmektedir.

Sandal Divlit

Sandal Divlit

Kula volkanizmasının 4. Evresinde (Yaklaşık 25 bin yıl önce) oluşmuş en önemli volkanik şekillerden biridir. Oluşumu ve şekil özellikleri açısından sinder koni veya skorya konisi tipindedir.

Gediz Grabeni

Gediz Grabeni

Türkiye’de genç tektonik hareketler Bingöl Karlıova’nın batısından itibaren gerilme tektoniği şeklinde kendisini göstermiş, Neojende başlayan, Kuvaterner’de de devam eden bu faylanma hareketleri ile İç Batı Anadolu ve Ege’de bloklar halinde çökme ve yükselmeler meydana gelmiş, yükselen alanlar (horst) dağlık kütleleri; çöken alanlar (graben) ovaları oluşturmuştur.

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
KEP ADRESİ: manisajeopark@hs01.kep.tr
tr_TR