Doğal Jeositlerimiz

Kula Divlit Volkanik Park

Kula Divlit Volkanik Park

Kula volkanizmasının 3. evresinde (Divlit Tepe Volkanitleri) oluşmuş en önemli volkanik şekillerden biridir. Oluşumu ve şekil özellikleri açısından sinder koni veya skorya konisi tipindedir.

Çakırca Bazalt Sütunları

Çakırca Bazalt Sütunları

Burada gördüğünüz volkanik kayaçlar, Sarnıç Platosunun en kuzey ucunda bulunan Toytepe Volkanının yaklaşık olarak 1.260 milyon yıl önce faaliyete geçmesi sonucu çıkan lavların çevreye yayılması sonucunda oluşmuştur.

Bintepeler

Bintepeler

Antik Sardes Kenti ile Marmara Gölü arasında yer alan bölgeye yayılmış, sayıları 119 olan bu tümülüs (dolgu toprak) mezarlar Lidyalı soylulara aittir.

Evciler Şist

Evciler Şist

Kula - Salihli Jeoparkı'nın anakayasını teşkil eden Paleozoik yaşlı Menderes Masifinin metamorfik kristalin kayaçlarından olan şistler ve gnayslar üzerinde karakteristik topoğrafyalar gelişmiştir.

Kula Peri Bacaları

Kula Peri Bacaları

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda Peribacaları yağmur damlası erozyonu, yüzey erozyonu ve yumuşak tabaka içierisinde gelişen tunel/borulanmanın (piping) ortak etkisine bağlı olarak oluşmuştur.

Acısu Ofiyolitleri

Acısu Ofiyolitleri

Ofiyolit okyanusal kabuk ile onun altında bulunan üst mantoyu oluşturan kayaçların bir bölümü olup yakınsayan veya ıraksayan levha haraketleri yükselerek su yüzeyüne yükselmiş ve çoğunlukla kıtasal kayaçlar arasına yerleşmiş kayaçlardır.

Kurşunlu Şelalesi ve Aktüel Traverten Oluşumu

Kurşunlu Şelalesi ve Aktüel Traverten Oluşumu

Kurşunlu deresinin akımını düzenleme amacı ile kurulmuş setlerin üzerinden kurşunlu derenin akıtılması ile tesis edilmiş yapay şelaledir.

Kurşunlu Çayı Vadisi

Kurşunlu Çayı Vadisi

Kurşunlu çayı kaynağını Bozdağlar’ın yüksek kesimlerinde Bozdağ Mahallesinin kuzeyinde kırkoluk pınarlarından alır.

Sandal Divlit

Sandal Divlit

Kula Volkanizmasının 3. evresinde (Divlit Tepe Volkanitleri) oluşmuş en önemli volkanik şekillerden biridir. Oluşumu ve şekil özellikleri açısından sinder koni veya skorya konisi tipindedir.

Gediz Grabeni

Gediz Grabeni

Türkiye’de genç tektonik hareketler Bingöl Karlıova’nın batısından itibaren gerilme tektoniği şeklinde kendisini göstermiş, Neojende başlayan, Kuvaterner’de de devam eden bu faylanma hareketleri ile İç Batı Anadolu ve Ege’de bloklar halinde çökme ve yükselmeler meydana gelmiş, yükselen alanlar (horst) dağlık kütleleri; çöken alanlar (graben) ovaları oluşturmuştur.

Tmolos Depoları Üzerindeki Hidrotermal Alterasyon

Tmolos Depoları Üzerindeki Hidrotermal Alterasyon

Tmolos depoları Bozdağların kuzey yamaçları boyunca kesintisiz bir kuşak halinde uzanır. Bu depolar kendi içerisinde faylar ile kesilmiş ve basamaklanmış olup, depolar üzerinde fay zonları boyunca çıkan suların etkisine bağlı hidrotermal alterasyon görülür.

Tmolos Depoları

Tmolos Depoları

Bozdağların kuzey etekleri boyunca doğu-batı uzunluğu kabaca 110 kilometreyi bulan dolgu depoları uzanır.

Tabak Deresi Dev Kazanları

Tabak Deresi Dev Kazanları

Bozdağların zirve kesimlerinden kaynağını alan Tabak Çayı’nın aşağı kesimlerinde derenin boyuna profilinde mevcut bulunan eğim kırıklığına bağlı olarak oluşmuş farklı seviyelerde birbirine oldukça yakın 3 adet dev kazanı bulunmaktadır.

Üfürük Jeotermal Kaynağı

Üfürük Jeotermal Kaynağı

Üfürük Jeotermal Alanı, Çamur Hamamı ile Gökköy arasında yer almaktadır. Alanda, mineral içeriği yüksek su çıkışı ve kışın gözle görülebilen karbondioksit ve hidrojen sülfür gazı çıkışı olmakta, kaynaklara bu nedenle Üfürük kaynakları adı verilmektedir.

Marmara Gölü

Marmara Gölü

Doğu-batı uzunluğu 10-11 km, eni 3-5 km dolayında olan Marmara Gölü yaklaşık 56 km2 ’lik bir alan kaplar. Su yüzey alanına göre gölün derinliği 3-5 m, denizden ortalama yüksekliği ise 79 m’dir.

Kısık (Mağara) Deresi Antik Taş Ocakları

Kısık (Mağara) Deresi Antik Taş Ocakları

Kısık Deresi’nin aşağı çığırlarında antik dönemde kullanıldığı anlaşılan mermer ocağı bulunmaktadır. Söz konusu alan Sardes şehrinin 3 km güneyinde yer almaktadır.

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
tr_TRTurkish
tr_TRTurkish en_USEnglish