Kula Peri Bacaları

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı’nda Peribacaları yağmur damlası erozyonu, yüzey erozyonu ve yumuşak tabaka içerisinde gelişen tunel/borulanmanın (piping) ortak etkisine bağlı olarak oluşmuştur. Peribacalarının takke kesimleri çimentolanmış geçirimli kumtaşı veya basalt, gövde kısımlarını ise az pekimiş kumlu killi gölsel depolar oluşturmaktadır. Açık yeşil renkli yumuşak sedimanlar yağmur damlası ve yüzey erozyonuna karşı oldukça hassastır. Yağmur damlalarının yüzey üzerine doğrudan etkileri yüzeysel akışa neden olur. Bu akış, yüzey üzerindeki çatlaklar boyunca akarak derin dar erozyon yarıntılarının (gully) oluşmasına neden olur. Söz konusu erozyon yumuşak sediment içerisinde çatlakların zamanla yana ve dikine gelişimine sebep olur. Sonuçta bütünü ile birbirinden bağımsız şapka kısımları kumtaşı veya konglomeradan, gövde kısımları ise daha yumuşak sedimanlardan oluşan peribacaları oluşur. 

 

Yol tarifi için tıklayın: https://goo.gl/maps/mntmnCrHbjw

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
KEP ADRESİ: manisajeopark@hs01.kep.tr
tr_TR