Kültürel Jeositler

Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi - Carullah Bin Süleyman Camii

Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi - Carullah Bin Süleyman Camii

Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü kabul edilen Yunus emre, tasavvuf ve halk şairidir. 13. yüzyılda yaşayan düşünürün hayatı hakkında çeşitli rivayetler bulunmaktadır.

Bağcılık

Bağcılık

Orta Gediz Havzası’nda özellikle Salihli ve Alaşehir arasında yer alan birikinti koni ve yelpazeleri üzerindeki kumlu milli arazilerde bağcılık yoğunluk kazanır.

Hoca Seyfeddin Köprüsü

Hoca Seyfeddin Köprüsü

Hoca Seyfeddin Köprüsü, Kula'nın 13 km kuzeyinde bulunur. Gediz (Hermos) nehrinin vadisinin, Kuladivlit Koni'den gelen bazaltik lav tarafından daraltıldığı bir boyun üzerine inşa edilmiştir.

Çamur Hamamları

Çamur Hamamları

Tarihi geçmişi Lidya krallığına kadar uzanan kaplıca, suyunun içerisindeki tortular nedeniyle bu ismi almıştır. Bugün kaplıca suyu dinlendirilip, tortuları bir havuz içerisinde çökertildikten sonra sıcak su termal tesislerde kullanılmaktadır.

Tarihi Kula Evleri

Tarihi Kula Evleri

Kula şehri, Türkiye'deki 18. yüzyıl Osmanlı kent mimarisinin en iyi korunan örneklerinden biridir. Kula evleri sadece mimari tarzı değil, aynı zamanda Osmanlı şehirlerindeki günlük sosyal yaşamın genel bir görüntüsünü yansıtır.

Kemer Mahallesi

Kemer Mahallesi

Kemer Köyü gerek tarihi geçmişi, gerekse oldukça iyi korunmuş yerleşim dokusu ve konut mimarisi ile Salihli'nin potansiyel turizm merkezlerinden biri olabilecek durumdadır. Köy geçmişte ticari yönü ile ön plana çıkmış önemli kırsal yerleşmelerden biridir.

Damatlı Mahallesi

Damatlı Mahallesi

Damatlı Mahallesi Bozdağlar’ın üzerinde kütle hareketlerinden etkilenen yerleşmelerden biridir. Mahallede tarihi Damatlı Camii olmak üzere birçok yapının duvarında söz konusu hareketlere bağlı çatlaklar ve eğimlenmeler mevcuttur.

Kız Köprüsü

Kız Köprüsü

Kız Köprüsü, Adala mahallesi’nin 3 km kuzeyinde, Adala Volkanik Kanyonu'nda Gediz (Hermos) Nehri üzerinde bulunmaktadır. Köprü, erken Osmanlı döneminine aittir.

Gökeyüp Çömlekçiliği

Gökeyüp Çömlekçiliği

Kula ve Salihli yöresinde çömlekçiliğin tarihi oldukça eskidir. Yörede arkeolojik buluntuların önemli kısmını Roma dönemi ve sonrasına ait olmakla birlikte Helenistik ve Prehistorik dönemlerden de kalma pek çok eser mevcuttur.

Eski Kollyda (Gölde) Köy Mimarisi Ve Sarnıçlar

Eski Kollyda (Gölde) Köy Mimarisi Ve Sarnıçlar

Gölde köyü, Jeoloji, tarih, kültür, mimari ve arkeolojinin kesiştiği ve etkileşime girdiği önemli bir jeosittir. Köy, Kuvaterner volkanitleri ile çevrili mermer üzerinde yer almaktadır.

Kurşunlu Kaplıcaları

Kurşunlu Kaplıcaları

Türkiye’nin en önemli 15 jeotermal alanından birisidir. Kurşunlu deresinin aşağı çığırlarında bulunan alan, İzmir Ankara yolu üzerinde olup önemli bir termal turizm sahasıdır.

Son Jeopark Haberlerli

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
KEP ADRESİ: manisajeopark@hs01.kep.tr
tr_TR