Kültürel Jeositler

Yunus Emre Ve Tabduk Emre'nin Kutsal Mezarı - Carullah Bin Süleyman Camii

Yunus Emre Ve Tabduk Emre'nin Kutsal Mezarı - Carullah Bin Süleyman Camii

Emre Mahallesi Sandal Divlit lav akışının yanında kurulur. Köy, meşhur Türk şair ve tasavvuf mistik Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre'nin mezarları nedeniyle dini olarak kutsal bir yerdir.

Bağcılık

Bağcılık

Orta Gediz Havzası’nda özellikle Salihli ve Alaşehir arasında yer alan birikinti koni ve yelpazeleri üzerindeki kumlu milli arazilerde bağcılık yoğunluk kazanır.

Hoca Seyfeddin Köprüsü

Hoca Seyfeddin Köprüsü

Hoca Seyfeddin Köprüsü, Kula'nın 13 km kuzeyinde bulunur. Gediz (Hermos) nehrinin vadisinin, Kuladivlit Koni'den gelen bazaltik lav tarafından daraltıldığı bir boyun üzerine inşa edilmiştir.

Çamur Hamamları

Çamur Hamamları

Tarihi geçmişi Lidya krallığına kadar uzanan kaplıca, suyunun içerisindeki tortular nedeniyle bu ismi almıştır. Bugün kaplıca suyu dinlendirilip, tortuları bir havuz içerisinde çökertildikten sonra sıcak su termal tesislerde kullanılmaktadır.

Tarihi Kula Evleri

Tarihi Kula Evleri

Kula, 18. yüzyıl Osmanlı kent mimarisinin Türkiye'deki en iyi korunan alanlarından biridir. Kula evleri, yalnızca mimari tarzı değil aynı zamanda Osmanlı kentlerinde günlük sosyal yaşamın genel bir görüntüsünü yansıtmaktadır.

Kemer Mahallesi

Kemer Mahallesi

Kemer Mahallesi gerek tarihi geçmişi, gerekse oldukça iyi korunmuş yerleşim dokusu ve konut mimarisi ile jeoparkın potansiyel turizm merkezlerinden biri olabilecek durumdadır.

Damatlı Mahallesi

Damatlı Mahallesi

Damatlı Mahallesi Bozdağlar’ın üzerinde kütle hareketlerinden etkilenen yerleşmelerden biridir. Mahallede tarihi Damatlı Camii olmak üzere birçok yapının duvarında söz konusu hareketlere bağlı çatlaklar ve eğimlenmeler mevcuttur.

Kız Köprüsü

Kız Köprüsü

Adala – Demirköprü Barajı Aarasındaki yolun 3. Kilometresinde ve baraja yaklaşık 1 km mesafede, çam ağaçlarının arasından sola sapan tali yol Kız Köprüsü'ne ulaşır.

Gökeyüp Çömlekçiliği

Gökeyüp Çömlekçiliği

Kula-Salihli UNESCO Global Jeopark’ında arkeolojik buluntular ekseriyeti Roma dönemine ait olmak üzere Helenistik ve Prehistorik dönemleri de içeren kilden yapılmış pek çok eseri içerir.

Eski Kollyda (Gölde) Köy Mimarisi Ve Sarnıçlar

Eski Kollyda (Gölde) Köy Mimarisi Ve Sarnıçlar

Gölde (İncesu) Mahallesi, Jeoloji, tarih, kültür, mimari ve arkeolojinin kesiştiği ve etkileşime girdiği eşsiz bir sıcak noktadır. Gölde köyü, 20. yüzyıla kadar Rumların yaşadığı yerdi.

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
tr_TR