Kurşunlu Çayı Vadisi

Kurşunlu çayı kaynağını Bozdağlar’ın yüksek kesimlerinde Bozdağ Mahallesinin kuzeyinde kırkoluk pınarlarından alır. Kurşunlu kaplıcası kuzeyinde ovada Gediz Nehri’ne katılır. Bozdağların kuzey yamaçları boyunca Paleozoyik araziler ve tmolos depoları içerisinde akan dere, dikey yönlü tektonik hareketlerin etkisine bağlı olarak dar ve derin bir vadi oluştur. Kurşunlu Çayı vadisi boyunca Bozdağları oluşturan lito stratigrafik birimlerin gözlenmesi mümkündür. Vadi ayrıca flora, manzara ve peyzaj özellikleri açısından da ayrıca öneme sahiptir.

Fotoğraf Galerisi

Copyright @ 2020 Tüm Hakları kulasalihligeopark.com 'a aittir.
KEP ADRESİ: manisajeopark@hs01.kep.tr
tr_TR