Avrupa Jeoparklar Ağı (EGN-European Geoparks Network)

Yeni bir doğa koruma kavramı olan Jeoparklar 2000 yılında Avrupa Jeoparklar Ağı’nın kurulmasıyla vücut bulmuştur. Kurum Avrupa sınırları içerisindeki Jeoparkların tescili ve koordinasyonundan sorumludur. UNESCO, IUGS ve IUCN gibi uluslararası kuruluşlarla koordineli biçimde faaliyet gösterir. Kula Avrupa Jeoparklar Ağı’nın 58. Üye Jeoparkıdır. Avrupa dışında bulunup Jeopark olmak isteyen sahalardan gelen yoğun talep neticesinde 2004 yılında UNESCO Avrupa Jeoparklar Ağı’nı adapte ederek Global Jeoaparklar Ağı’nı kurmuştur (Global Geoparks Network). 2005 yılında Madonie bildirgesi ile Avrupa Jeoparklar Ağı ve Küresel Jeoparklar Ağı entegre bir yapı kazanmıştır. UNESCO Küresel Jeopark Ağında 2021 yılı itibariyle 44 ülkeden 169 Jeopark bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için:
www.europeangeoparks.org
www.globalgeopark.org
www.unesco.org/geoparks

Nasıl Jeopark olunur: Jeopark statüsü uluslararası kabul gören bir kalite sertifikasıdır. Jeopark statüsü sadece Avrupa Jeoparklar Ağı (EGN) ve UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı’na (GGN) bağlı bağımsız bir uzman heyetinin incelemesi neticesinde 4 yıllığına verilmektedir. Herhangi bir sahanın bahsi geçen bu iki kuruluşun denetiminden geçip onay almadan kendisini Jeopark ilan etmesinin hiçbir geçerliliği yoktur.

UNESCO Küresel Jeopark Ağında bulunan alanlar için tıklayınız.
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/list-of-unesco-global-geoparks/

Bize Ulaşın

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO jeoparkına ulaşmak çok kolay. Mesajlarınızı cevaplamaktan mutluluk duyarız

Bültenimize Abone Olun

Tarihi güzelliklerimizin haberlerini almak için mail listemize kayıt olun