Evciler Şist

Evciler köyü civarında Menderes Masifinin örtü şistlerine ait metamorfik kayaçlar gözlemlenir. Bu kayalar genellikle mikaşist, kuvars-muskovit şist, kuvarsit şist, granatlı şist, klorit şist gibi ince taneli kayalardan oluşmakta olup yaşları 300 milyon yıldan fazladır. Evciler köyü civarında menderes masifinin örtü şistleri yer yüzeyine 45-60 derece açıyla dik bir şekilde uzanan tuhaf kayalar oluşturur. Geçmiş jeolojik dönemlerde şiddetli yer hareketlerine bağlı olarak yerin derinlerine gömülen tortul tabakalar, yüksek sıcaklık ve basınç altında bölgesel metamorfizma geçirmiş ve tektonik deformasyonlara uğramıştır. Tektonik hareketlerin ve aşınımın etkisi ile yüzeye çıkan bu kayalar, zayıf zonları boyunca değişik miktarlarda ayrışarak ilginç kaya oluşumları meydana getirmiştir.
Kurumsal Partnerlerimiz
Bültenimize Abone Olun

Tarihi güzelliklerimizin haberlerini almak için mail listemize kayıt olun