Gediz Grabeni

Türkiye’de genç tektonik hareketler Bingöl Karlıova’nın batısından itibaren gerilme tektoniği şeklinde kendisini göstermiş, Neojende başlayan, Kuvaterner’de de devam eden bu faylanma hareketleri ile İç Batı Anadolu ve Ege’de bloklar halinde çökme ve yükselmeler meydana gelmiş, yükselen alanlar (horst) dağlık kütleleri; çöken alanlar (graben) ovaları oluşturmuştur. Ege Bölgesi’nde Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes grabenleri ve bunlar arasında Bozdağ, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları Horstları oluşturmuştur. Gediz Grabeni söz konusu genç tektonik hareketlere bağlı oluşmuş bir çöküntü alanına tekabül eder. Grabenin bir ayrılma fayı olan Karadut fayının oluşumu ile başladığı düşünülmektedir. Grabenin her iki kenarında grabenin fasılalarla çökmesine neden olan listrik faylar bulunur. Söz konusu faylar dağlık kütleden ovaya doğru gidildikçe gençleşir. Grabenin tabanı ile Bozdağlar’ın en yüksek kesimi arasındaki yükselti farkı yaklaşık 2000 metre civarındadır. Söz konusu yükselti farkı neotektonik dönemde gerçekleşen yer hareketlerinin şiddetini göstermesi açısından öneme sahiptir.
Kurumsal Partnerlerimiz
Bültenimize Abone Olun

Tarihi güzelliklerimizin haberlerini almak için mail listemize kayıt olun